Positivt svar fra Innovasjon Norge – Forretningspartner søkes

Vi har fått godkjent vår søknad til Innovasjon Norge og fått innvilget oppstartlån på 1,5 millioner kroner. Dette er en svært gunstig del av finansieringen for vår satsning. Du kan lese om oppstartlån her: http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/finansiering/oppstartlan/ som du kan lese ut fra betingelsene så er oppstartslån matchingkapital. Det betyr at vi skal ut å hente inn ca 1 million ved hjelp av en emisjon, for å få startkapitalen vi trenger for å satse i tråd med våre ambisjoner.

Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra pilotkunder, og vi har mulighet til å få en inkubator-plass hos Protomore (Tidligere Molde kunnskapspark) – Vi merker at det er interesse i markedet for produktene vi skal lage.

I forbindelse med nye skatteregler er fristen for en emisjon satt til medio Juli.

Oppdatering 28.06.17: Vi jakter nå på ca 700.000,-

Oppdatering 01.08.17: Vi jakter nå på kr 0,- Dette innlegget er nå utdatert. Vi har avtaler med investorer og ruller i gang!

10 gode grunner til å investere i Adventor AS.

  1.  For hver krone som investeres får vi 1,50 fra Innovasjon Norge i form av et svært gunstig gründerlån!
  2. Vi fikk svært positive tilbakemeldinger når vi testet prototypen til kunder.
  3. Våre pilotkunder er i B2B-markedet og vil grunnet løsningen «promotere» Adventor til sine kunder.
  4. Vi ser at det finnes en åpning i markedet som eksisterende CRM aktører ikke dekker.
  5. Vi satser internasjonalt og har ambisjoner om å nå 20 MNOK innen få år.
  6. Det ligger over 20 års erfaring med salg og kundeservice til grunn for ideene.
  7. Løsningen kan utvides og man kan etablere tillegstjenester. (Og vi har flere ideer på lur)
  8. Vi opplever kundeinteresse og blir kontaktet!
  9. Adventor AS vil få plass i inkubator! Og har dyktige mennesker rundt seg.
  10. Vi har et dyktig utviklingsteam som allerede er i gang med produksjon!

Ytterligere detaljer kan dere få ved å ta kontakt med:

Frode Heimen
frode.heimen@adventor.no
Tlf 91 91 59 80