Adventor ProtoMore

Adventor AS flytter inn hos ProtoMore Kunnskapspark

Adventor AS har blitt tatt opp i Protomores preinkubasjonsprogram og flytter i høst inn i lokalene til kunnskapsparken ved Høgskolen i Molde. Adventor fikk i sommer godkjent gründerlån fra Innovasjon Norge og nå er også matchingkapitalen på plass. Med finansene i orden er alt klart for å satse på fremtiden. Ved å komme inn hos Protomore vil vi få et innovativt og spennende miljø rundt oss med mye kompetanse og gode nettverk. Igjennom inkubatorprogrammet håper vi å kunne finslipe ideene og skape enda bedre produkter til våre kunder.

Kreativt miljø med skaperglede hos ProtoMore

Som gründer er det utrolig viktig å være i et miljø med dyktige ressurspersoner. At vi nå kommer inn i inkubatorprogrammet er en viktig og svært nyttig del for vår videre utvikling. Her er det mennesker som er vant til å skape, som kjenner utfordringene og som kan være med å utfordre ideen til noe bedre. Å være gründer alene ville vært helt uaktuelt. Opplevelsen av å se ideen gå fra tankestadiet til å bli en bedrift som det satses på er svært spennende og utfordrende. Man må tørre å slippe til andre mennesker og la de forme ideen til noe bedre. Det er det vi håper vil skje hos ProtoMore. Samtidig håper jeg å kunne bidra i miljøet med den kompetansen jeg har med meg.

Slipp ideene løs

Mitt råd til andre gründere er å tørre å slippe ideen løs. Det produktet vi skal lage nå, er ikke det samme som jeg hadde i tankene opprinnelig. Jeg gikk tidlig ut og spurte kunder og andre for å teste om ideen holdt vann – i løpet av noen få møter hadde ideen blitt mer spisset og bedre. Andre mennesker har andre synspunkter, erfaringer og vil kunne bidra til å la ideen vokse og vise vei. For vår del gikk det fra å tenke til å tørre, takket være gode tilbakemeldinger og ideer fra andre mennesker rundt oss. Ved å komme inn hos ProtoMore vil jeg tro at ideen og forretningsmodellen vil styrkes ytterligere – tilslutt for det beste for våre kunders kunder!

Les mer om våre løsninger her

http://www.protomore.no