Send og motta e-post

I Adventor CRM kan du sette opp så mange epostkontoer som du ønsker. Vi har lagt på noen lure funksjoner i forbindelse med automatisk mottak av epost inn i løsningen. Mottatte eposter vil konverteres til nye saker (tickets) og får tildelt et saksnummer.

E-post har følgende funksjoner:

  • Bestem hvem, hvilken kø og/eller til hvilken prioritet en epostkonto skal ha.
  • Rediger autosvar.
  • Mottar epost som ny sak
  • Svar som inneholder saksnummer vil legge seg til riktig sak og åpne saken om den er lukket.
  • Saken til knytte seg til riktig kunde om systemet kjenner til epostadressen fra før.
  • Vedlegg lagres om dokumenter.

Planlagt videreutvikling er integrasjon til outlook.

Oppsett av epost

I videoen ser dere en rask gjennomgang av oppsett, at man kan knytte en konto til enkeltpersoner, køer eller gi en bestemt status. For eksempel kan salg@firmanavn.no gå til en salgskø, eller til din salgssjef eller få en høy prioritet. Du kan ha driftsvarsel@firmanavn.no som kommer inn med høy prioritet. Eller legge til en konto som skal kun til deg som saksbehandler. Systemet er fleksibelt til å dekke de fleste behov.