Dine kunders personvern er viktig

I mai 2018 fikk EU en ny personvernlov (GDPR) – General data protection regulation. Den loven gjelder for alle som har kunder i EU. Sånn sett er dette en lov alle globale aktører må rette seg etter. Loven gjelder også for Norge fra 20.7.2018. Vi i Adventor, tar dette svært alvorlig og vil jobbe med å forbedre personverninnstillinger kontinuerlig.

Den største utfordringen er at det pr i dag er mye uklart, som gjør at det trolig vil komme endringer og tilpasninger. Det blir spennende å følge med på håndteringen av lovverket og se hvordan gråsonene utvikler seg. Derfor tar vi ansvar for å følge med, for å sikre at Adventor CRM utvikler seg og forbedrer seg på dette området i årene som kommer.

Innebygget personvern betyr:

  • Du kan laste opp PDF-vilkår som automatisk får versjonshåndtering.
  • Du kan opprette egne aksepter hvor brukere må godta eller avslå.
  • Dine kunder vil få en egen innloggingsside for å justere sine valg.
  • Personlig innloggingsside vil også vise sakshistorikk.
  • Du setter kontaktperson i systeminnstillinger og det blir tilgjengelig for brukere.
  • Dine brukere kan selv oppdatere telefonnummer og egne data ved behov for endringer.
  • Kundene varsles ved endring i vilkår.
  • Utsending av SMS og epost vil filtrere på bakgrunn av aksepter.

Det finnes ingen sertifiseringsordning for GDPR i dag, Adventor AS utfordrer bransjen til å utvikle en slik sertifisering og vi vil stille opp i det øyeblikket en slik dukker opp i markedet.

Personlig innloggingsside

I videoen nedenfor ser du en smakebit av siden for personlig innlogging. Her vil vi utvikle tjenestene med flere gode løsninger for kommunikasjon slik at siden blir en attraktiv side å være inne på, for sluttbrukeren.