Dette handler om din bedrift

  • Du bryr deg om dine kunder

    Det gjør vi også! Våre verktøy skal gjøre det enkelt å være kunde hos dere.

  • Du vil ha gode verktøy

    Vi lager brukervennlige løsninger for deg som trenger gode kundearkiv.

  • Du jobber i en liten eller mellomstor bedrift!

    Vi spesialiserer oss på løsninger for deg som ikke passer inn hos en ERP leverandør. Vårt fokus er på små og mellomstore bedrifter og det behovet dere har for raske og nyttige verktøy.

Hos oss er du STOR som liten. Vårt mål er å lage et knakende godt system for «kundene de andre glemte» – vi er her for å lage enkle og gode løsninger for deg som er blant de små hos de STORE

På PC

Kundesenter på nett, styr det fra hvor som helst! Raskt, brukervennlig, Enkelt og oversiktlig

På mobilen

Enkle apps for selgere, kunder og ledere. Kundeapp? Jepp, du leste riktig, spør oss om den.

Fokuser på kunden

Fokuser på kunden. Adventor CRM er laget for RASK og god kundebehandling. – Vi skal sikre at dine kunder er fornøyde.