Slik kan man bruke Adventor CRM

En tilfeldig dag, på en tilfeldig arbeidsplass kan fort fortone seg slik.

Adventor CRM har mange bruksområder. Her forsøker vi å vise ett eksempel på hvordan man kan jobbe med løsningen. Vi forsøker å legge opp til at alle funksjoner skal kunne ha et bredt nyttig formål, uansett bransje.