Oppgaver

Oppgaver kan brukes som gjøremål for ansatte, den må ikke være knyttet til en kunde. Du kan også bruke oppgaver som pipeline for salg. Oppgaver i Adventor CRM er bygget opp med en stor fleksibilitet slik at du kan sikre full kontroll til enhver tid. Her skal vi gå igjennom både bruk og innstillinger.

Vi kan starte med å se på denne videoen:

Pipeline for salg

Du kan bruke oppgaver som en enkel pipeline. Gå til innstillinger – Oppgaver og slå på «Bruk oppgaver som pipeline» Se bildet nedenfor.

Pipeline av/på

Det som skjer nå er at du får to ekstra felter når du redigerer en oppgave

Pipeline input

Verdien er hvor stor salget potensielt kan være, og sannsynligheten settes på den berømte «magefølelsen»

Disse tallene gir igjen grunnlag for oppgaveoversikten som nå inneholder 3 nye felt:

Oppgave oversikt pipeline

Verdi, % Sannsynlig og Vektet verdi er nye felt i oversikten nå. Vektet verdi er da basert på prosentregning for å estimere sånn ca hvor mye salg en selger kan klare å få inn i tiden fremover. I tråd med å være et enkelt og brukervennlig system så har vi ikke mer hokus pokus rundt pipeline. Hensikten er å gi deg oversikt over hvordan det ligger an.

Hvordan bruke oppgaver på best mulig måte

Det er en forskjell mellom en «Status» og en avkryssingsboks. En status er «Ikke påbegynt, under arbeid, i produksjon, avventer kunde, ferdig, avvist» og lignende som sier noe om hvor den er.

Avkryssingsbokser er ting som er utført: «Har ringt kunde» – «Har sendt spesifikasjon» – «Har mottatt noe» – «Har montert» – Ikke minst, har fakturert…

I en kombinasjon av disse to kan du vite mye om hvor en oppgave er. Dette gir dere en stor fleksibilitet og kontroll på at ting utføres kontrollert og likt fra prosjekt til prosjekt.

Spør oss gjerne om råd, vi har sett mange kreative eksempler og kan hjelpe deg til å få full kontroll på deres gjøremål.

Velkommen som bruker av Adventor CRM

Et raskt overblikk

Opprette nye brukere

Opprette nye kunder

Opprett kontaktpersoner

Tagger – Tags

Kalender

Kundekortet

Oppgaver