Meresalg og kundebehandling

Det er mange måter å øke salget på. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på noen tips og triks for å øke mersalget ved å se på ditt nåværende kundekartotek. Noen viktige faktorer er segmentering, kundebehandling og mersalg.

Når man har bygget seg opp en god kundedatabase vil det etter hvert være en stor gevinst å evaluere kundene man har og hva de ønsker, men også hvordan du kan bruke dine eksiterende kunder for å øke salget. Det betyr ikke at man nødvendigvis må selge til kundene, men også hvordan man kan få leads fra kundene.