brukermanual

Opprett kontaktpersoner

Når du scroller litt ned på kundekortet vil du finne «Kontakter» – se bildet nedenfor. Her legger du til de kontaktene du trenger. Klikk på «Add» (vil bli oversatt til «Legg til») – Fyll ut skjemaet og lagre. Om kontaktpersonen finnes i databasen fra før, kan du søke opp personen først, og linke inn ny bedrift via personkortet.

Du kan legge til så mange kontakter du vil, men bare 1 kan være nøkkelkontakt.

Legg til kontaktperson

Nøkkelkontakt

I Adventor CRM kan du merke 1 person som hovedkontakt for kunden. Dette kan f.eks være kontraktsansvarlig, juridisk ansvarlig eller bare daglig leder. Om en bedrift ligger inne uten kontaktpersoner vil systemet forsøke å hente kontaktdata fra nøkkelkontakten i fellesutsendelser.

Det kan være lurt å ha et bevisst forhold til nøkkelkontakt med tanke på hvem som kan si opp, endre avtaler eller som kan hente ut vesentlig informasjon.

For å velge en person som nøkkelperson, klikker du på navnet i kontaktlisten på kundekortet. Da åpnes personkortet. Velg «Make key contact» – En person kan være nøkkelkontakt for flere kunder.

Nøkkelperson

Velkommen som bruker av Adventor CRM

Et raskt overblikk

Opprette nye brukere

Opprette nye kunder

Opprett kontaktpersoner

Tagger – Tags

Kalender

Kundekortet

Oppgaver