Opprett nye kunder

  1. Klikk på «Kunder» i venstremenyen
  2. Klikk på oransje knapp oppe til høyre – «Opprett ny»
  3. Skriv inn navnet på kunden.

Du vil nå få opp et resultat fra Brønnøysundregisteret.

1
2
3
4
5
Opprett kunde
1

Om du ikke får treff i Brønnøysund. F.eks en utenlandsk kunde, kan du klikke her for å opprette en bedriftskunde. Navnet blir nøyaktig slik du har skrevet det inn i søkefeltet.

2

Om du oppretter privatkunder så vil du ikke få treff i søkeresultatet. Skriv inn navnet og opprett kunden ved å trykke på denne knappen

3

Dette er søkeresultatet og vil vise alle treff som inneholder teksten du søker etter.

4

Trykk på + for å opprette kunden, og forbli i dette skjermbildet.

5

Trykk på «pil til høyre» for å opprette kunden og gå rett til det nye kundekortet.

  1. Bruk denne knappen kun om du ikke får treff i Brønnøysund. Det kan være utenlandske kunder eller selskap under etablering. Du oppretter nøyaktig det kundenavnet som står i søkefeltet.
  2. Bruk denne knappen om du vil opprette en ny privatkunde. Skriv inn navnet og trykk her.
  3. Her vises søkeresultatet. Du kan få en lang liste med treff om du ikke har skrevet hele firmanavnet.
  4. Dette plussikonet oppretter kunden og forblir stående i søkeresultatet. Bruk denne om du skal opprette flere kunder på en gang.
  5. Pil til høyre – bruk denne for å opprette kunden og gå direkte til kundens nye kundekort.

TIPS! Om du har en eksisterende kundeliste i f.eks Excel, kan vi hjelpe deg med å importere kundene direkte i listen. Vi bruker da linken nedenfor. Send listen til oss og vi fikser det asap.

Advarsel: Du kan importere data selv ved å klikke her: https://adventor.cloud/excel – Du må da vite hva du gjør. Det er bedre at vi hjelper deg. Excelimport er i en langvarig «beta»-versjon. Du kan risikere å slette dine kunder eller skrive over ved å bruke denne. Derfor igjen – Vi gjør det gratis, men forstår du hvordan dette fungerer, så kan du prøve selv. Kundelister over 5000 kunder må deles opp.

Opprette privatkunde fra personkortet

En person er 1 person i Adventor CRM. Om en person jobber i flere selskaper så linker vi de sammen. Om en kontaktperson også er en privatkunde, kan du opprette det fra personkortet. Da opprettes en «privatkunde» med «Elise Amely» som kontaktperson. (Se bildet nedenfor) – Trykk på «Create customer» for å gjøre en kontaktperson til en privatkunde.

Privatkunde fra personkort

Velkommen som bruker av Adventor CRM

Et raskt overblikk

Opprette nye brukere

Opprette nye kunder

Opprett kontaktpersoner

Tagger – Tags

Kalender

Kundekortet

Oppgaver