God kundebehandling og forbedringer

Oppnå bedre resultater med små forbedringer i kundebehandling, salg og service.

En god kundestrategi starter med en annerkjennelse av at fornøyde kunder må være selskapets øverste målsetning. En del av løsningen er enkle og gode kundesystemer for håndteringen av kundedataene. Det er likevel ikke alt. Et godt startpunkt er å beskrive hele kundereisen fra hvordan man når kundene, til hvordan man får kundene. Definer hva som er god kundebehandling når du har kunden og ha en god måte å håndtere de når de sier opp.